Predavanje – najava

Pozivamo vas na predavanje “Zooplankton as a tool in environmental analyses” u četvrtak, 10. listopada. 2019. u 11:00 h u Predavaonici BO1 Biološkog odsjeka PMF-a, Rooseveltov trg 6.

Predavanje će održati prof. dr. sc. Natalia Kuczyńska-Kippen gošća s Odsjeka za zaštitu voda Sveučilišta Adam Mickiewicz (AMU) u Poznańu, Poljska.