Ustroj

Predsjednica: Marija Ivković

Marija je izvanredna profesorica na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska). Njen znanstveni rad usmjeren je na ekologiju, taksonomiju, filogeniju i biogeografiju vodenih kukaca (prvenstveno vodenih dvokrilaca; Diptera, Insecta) u Hrvatskoj i na širem području Europe. U fokusu njenih istraživanja je raznolikosti vodenih kukaca s naglaskom na vruće točke bioraznolikosti te istraživanja dugotrajnih promjena na sastav i strukturu zajednica pod utjecajem klimatskih promjena.


Dopredsjednica: Vlatka Mičetić Stanković

Vlatka je viša kustosica Zoološkog odjela Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu (Hrvatska), gdje je voditeljica zbirki kornjaša. Njen znanstveni rad je usmjeren na taksonomiju, filogeniju, biogeografiju i ekologiju vodenih kornjaša, prvenstveno slapoljuba i šavoljika (Insecta: Coleoptera: Elmidae, Hydraenidae). Također, u fokusu njenog rada je i stručna te znanstvena revizija muzejskih zbirki kornjaša.


Tajnica: Romana Gračan

Romana je docentica na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska). Njen znanstveni rad obuhvaća područja razvojne i populacijske biologije vodenih organizama, prilagodbe spiljskih životinja na život u podzemnim staništima te histološki odgovor organizama na toksikante u slatkovodnim ekosustavima.