O nama

HUSEk (Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa) je strukovno društvo otvoreno za sve koje zanima slatkovodna ekologija. Društvo je osnovano 14. 2. 2014. s ciljem promicanja važnosti i vrijednosti slatkovodnih ekosustava te širenja znanja na području slatkovodne ekologije. Djelovanje HUSEk-a počiva na aktivnosti znanstvenika koji se bave slatkovodnom ekologijom.
U rad i članstvo društva želimo integrirati i stručnjake iz područja upravljanja vodnim resursima, studente i sve zainteresirane za istraživanje i očuvanje hrvatskih kopnenih voda.
Želja nam je ove ciljeve ostvarivati u suradnji s drugim domaćim i inozemnim institucijama.

Vizija nam je biti vodeća organizacija za pružanje informacija i mišljenja o temama iz područja slatkovodne ekologije i upravljanjem vodnim resursima Hrvatske.

Misija nam je poticati zanimanje za slatkovodnu ekologiju i pružati potporu za planiranje i obavljanje istraživanja slatkih voda na svim razinama od amatersko-entuzijastičkih do znanstvenih.

Svi koji dijele iste interese i pritom trebaju podršku u svojim slatkovodnim pothvatima ili žele sudjelovati u našima slobodni su kontaktirati HUSEk.

Ciljevi HUSEk-a su:

• Promicanje i razvitak ekologije i znanosti o slatkim vodama na popularnoj, stručnoj i znanstvenoj razini
• Unapređenje studijskih programa biologije na Sveučilištu u Zagrebu i drugim sveučilištima i veleučilištima u Hrvatskoj
• Očuvanje i zaštita voda, vodenih, priobalnih i okolnih staništa te vodnih organizama i biološke raznolikosti
• Povezivanje u svrhu stručne i znanstvene suradnje sa studentskim, građanskim i drugim organizacijama u Republici Hrvatskoj i u svijetu
• Doprinos ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog, tolerantnog, nenasilnog društva i društva znanja.