SOBS – Plenarni predavači

Dr. sc. Thibault Datry radi u Nacionalnom istraživačkom institutu znanosti i tehnologije za okoliš i poljoprivredu (IRSTEA) u Lyonu, Francuskoj. Njegovo istraživanje je usmjereno na ekologiju rijeka i hiporeičkih zona, s posebnim naglaskom na povremene tekućice. Objavio je više od 120 znanstvenih radova iz područja ekologije tekućica i podzemnih voda i bio suurednik za prvu knjigu o povremenim tekućicama.
Vodio je Internacionalni synthesis projekt IRBAS (irbas.cesab.org) i predsjednik je SMIRES Cost Action organizacije (www.smires.eu) koja se bavi znanošću i upravljanjem tim ekosustavima.

 

 

 

 

Dr. sc. Tomáš Hauer radi na Sveučilištu Južna Bohemija u Češkim Budějovicama i Botaničkom Institutu AS CR u Třeboňu u Češkoj. Njegovo istraživanje je većinom usmjereno na raznolikost i taksonomiju cijanobakterija s različitih staništa, od prirodnih vodenih, preko kopnenih i industrijskih. Suvoditelj je Determinacijskog tečaja slatkovodnih i kopnenih cijanobakterija koji se održava na Sveučilištu u Južnoj Bohemiji. Također, kao dodatnom aktivnošću se bavi  praćenjem raznolikosti algi u zaštićenim područjima.